6b - Matematyka

Materiał nr 1

Drogie dzieci,

Dzisiejszym tematem będzie „Mnożenie i dzielenie liczb”.

Obejrzycie krótki filmik z youtube związany z tematem zajęć, a następnie wykonajcie zadania z ćwiczeń str. 84 – 85 i z podręcznika str. 173 zad.1 i 2 oraz zad.3 str. 174.

Wkrótce opublikuję następne materiały.

Pozdrawiam Joanna Cybulak

Materiał nr 2

Dla powtarzania i utrwalania wiadomości korzystajcie z programu Matlandia. Klasa 6.
Należy zalogować się na stronie
https://matlandia.gwo.pl/
za pomocą loginu i hasła, który wysłałam rodzicom na dziennik elektroniczny.

Materiał nr 3 - 25.03.2020r

Temat: Działania łączne na liczbach dodatnich i ujemnych.

Filmik

Wykonajcie zadania z ćwiczeń str.86 oraz z podręcznika od zad.4 do 6 str.174.

Materiał nr 4 - 26.03.2020r

Temat: Liczby dodatnie i ujemne - ćwiczenia powtórzeniowe.

Wykonajcie zadania z podręcznika str.175.

Materiał nr 5 - 27.03.2020r.

Temat: Wyrażenia algebraiczne - wprowadzenie.

Obejrzyjcie filmik

Filmik

Wykonajcie zadania z ćwiczeń str. 87 i z podręcznika zad. od 1 do 6 str.179 i 180. Proszę Was również o wpisanie w Matlandii swojego nazwiska.

Materiał nr 6

Temat: Wyrażenia algebraiczne -cd.

Wykonajcie zadania z ćwiczeń str. 88 89

Proszę Was również o wpisanie w Matlandii swojego nazwiska.

Materiał nr 7 - 30.03.2020

Materiały

Materiał nr 8 - 1.04.2020

Materiały

Prześlijcie mi skany lub zdjęcia rozwiązanych na kartce zadań do 6.04.2020 r, na adres mailowy:

cj@zs-3.pl

Materiał nr 9 - 2.04.2020

Materiały

Materiał nr 10 - 3.04.2020

Materiały

Materiał nr 11 - 6.04.2020

Materiały

Materiał nr 12 - 8.04.2020

Materiały

Materiał nr 13 - 15.04.2020

Materiały

Materiał nr 14 - 16.04.2020

Materiały

Materiał nr 15 - 17.04.2020

Materiały

Materiał nr 16 - 20.04.2020

Materiały

Materiał nr 17 - 22.04.2020

Materiały

Materiał nr 18 - 23.04.2020

Materiały

Materiał nr 19 - 24.04.2020

Materiały
Karta pracy

Materiał nr 20 - 27.04.2020

Materiały
Karta pracy

Materiał nr 21 - 29 - 30.04.2020

Materiały

Materiał nr 22 - 4.05.2020

Materiał zadaniowy

Materiał nr 23 - 6.05.2020

Materiał zadaniowy

Materiał nr 24 - 7.05.2020

Sprawdzian on- line - wyrażenia algebraiczne i równania

Materiał nr 25 - 8.05.2020

Materiał zadaniowy

Materiał nr 26 - 11.05.2020

Materiał

Materiał nr 27 - 13 i 14.05.2020

Materiał

Materiał nr 28 - 15.05.2020

Materiał

Materiał nr 29 - 20 i 21.05.2020

Materiał

Materiał nr 30 - 22 i 25.05.2020

Materiał

Materiał nr 31 - 27 i 28.05.2020

Materiał
Zadania

Materiał nr 32 - 29.05.2020

Materiał
Karta pracy

Materiał nr 33 - 3 i 4.06.2020

Materiał

Materiał nr 34 - 05.06.2020

Materiał
Karta pracy

Materiał nr 35 - 08.06.2020

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał nr 36 - 10.06.2020

Karta pracy

Materiał nr 37 - 15 i 19.06.2020

Karta pracy

Materiał nr 38 - 22.06.2020

Karta pracy

Materiał nr 39 - 24.06.2020

Karta pracy

Materiał nr 40- 25.06.2020 r.

Materiały

Kółko Matematyczne 1 - 25.03.i 1.04.2020

Materiały

Rozwiązane zadania prześlijcie na mój adres mailowy:


cj@zs-3.pl

Kółko Matematyczne 2 - 8.04.2020

Materiały

Rozwiązane zadania prześlijcie na mój adres mailowy:


cj@zs-3.pl

Kółko Matematyczne 3 - 15.04.2020 i 22.04.2020

Materiały
Karta pracy

Kółko Matematyczne 4 - 29.04 i 6.05.2020

Materiały
Karta pracy

Kółko Matematyczne 5 - 13.05.2020

Materiały
Karta pracy