6e - Matematyka

Materiał nr 1

Pod linkiem dział "liczby całkowite"

Dla zabawy na stronie dzieci wybierają klasę 6 - dział "liczby dodatnie i liczby ujemne"

Karta pracy do pobrania
Informacja

Materiał nr 2

Kochane dzieci w tym tygodniu przypominamy działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Filmiki dla przypomnienia o ułamkach dziesiętnych:

Filmik 1
Filmik 2
Filmik 3
Filmik 4
Filmik 5

Filmiki dla przypomnienia o ułamkach zwykłych:

Filmik 6
Filmik 7
Filmik 8
Filmik 9

Poniedziałek : przypominamy dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Do zrobienia w zeszycie: Zadanie 10 strona 240

Wtorek : przypominamy mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.

Do zrobienia w zeszycie: Zadanie 11 i 12 strona 240

Środa: przypomnienie dodawania i odejmowania ułamków zwykłych.

Do zrobienia w zeszycie: Zadania 17 i 19 strona 241

Czwartek: przypominamy mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Do zrobienia w zeszycie: Zadanie 21, 22 i 23 strona 241 [ wszystkie zadania są w książce z której korzystamy na lekcji]

Materiał nr 3

Kochane dzieci w tym tygodniu zaczynamy WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE a dokładniej będziemy uczyć się zapisywać wyrażenia algebraiczne.

Poniedziałek

Temat : Zapisywanie wyrażeń algebraicznych (zapiszcie w zeszycie) Filmiki wprowadzające :


Filmik 1
Filmik 2
Filmik 3

W zeszycie wykonajcie zadania z podręcznika 1, 2 i 3 na stronie 179,180


Wtorek:

Temat : Zapisywanie wyrażeń algebraicznych W zeszycie wykonajcie zadania z podręcznika 4, 6, 7 strona 180,181 Dla chętnych zadanie 8 i 9 str. 181


Środa i czwartek

Temat : Zapisywanie wyrażeń algebraicznych W tych dniach odbędą się lekcje on-line na platformie. Będziemy sprawdzać zadania z poniedziałku i wtorku oraz wspólnie wykonywać zadania z ćwiczeń.
Środa lekcja on-line godzina 12.45 – 13.30 na platformie
Czwartek lekcja on-line 11.40 – 12.25 na platformie
Pamiętajcie że w poniedziałek i we wtorek w godzinach naszych lekcji jestem dla Was dostępna. Pozdrawiam Was i mocno ściskam J

Materiał nr 3

Poniedziałek 6.04.2020r

Temat : Zapisywanie wyrażeń algebraicznych
W czasie lekcji wykonajcie zad. 10, 11, 12 str. 181
Praca w domu zad. 14, 15 str. 182 (dla wszystkich)
Praca w domu dla chętnych zad. 16 str. 182
Rozwiązaną pracę domową prześlijcie na platformę lub na mój adres mailowy pietronmarta@wp.pl


Pamiętajcie, że w czasie tej lekcji jestem dostępna dla Was na platformie.


Wtorek: 7.04.2020r

Temat : Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych (temat zapisujecie w zeszycie)
Pod tematem zapisujecie notatkę:
Aby obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego należy w miejsce litery (np. x, a, k itp.) wstawić liczbę i wykonać obliczenia np.
Oblicz wartość wyrażenia 8a – 3b + 2 dla a = 2 i b = 5
Aby to zrobić w miejsca liter wpisać liczby czyli zamiast a wpisujemy 2 i zamiast b wpisujemy 5 więc mamy 8 ∙ 2 – 3 ∙ 5 + 2 i teraz to obliczmy pamiętając o kolejności wykonywania działań
16 – 15 + 3 = 4
Pod notatką i przykładem rozwiązujcie zad. 1, 3, 5 i 8 str. 186, 187.
Pamiętajcie, że w czasie tej lekcji jestem dostępna dla Was na platformie.


Środa 8.04.2020r

Temat : Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych - lekcja on-line
Na tej lekcji będziemy wspólnie rozwiązywać ćw. 1, 2, 3 str. 92
A Wy samodzielnie ćw. 4 str. 92
Pozdrawiam Was i mocno ściskam J

Materiał nr 4

Karta pracy

Materiał nr 5

Karta pracy

Materiał nr 6

Karta pracy

Materiał nr 7

Karta pracy

Materiał nr 8

Karta pracy

Materiał nr 9

Karta pracy

Materiał nr 10

Karta pracy

Materiał nr 11

Karta pracy

Materiał nr 12

Karta pracy

Materiał nr 13

Karta pracy

Materiał nr 14

Karta pracy