7b - Historia

Materiał nr 1

Temat 1: Na frontach I wojny światowej

zad. 2 i 3 wykonać w zeszycie


Temat 2: Tajemnice sprzed wieków - Jakie były początki czołgów

zad. -Opisz jak wyglądały pierwsze czołgi i do czego służyły

Materiał nr 2

od 23.03 do 27.03

Temat :Utrwalamy wiadomości z tematów 1 i 2 dział V
1.Przeczytaj raz jeszcze dokładnie oba tematy
2.Wyjaśnij pojęcia:protektor, ententa, pacyfizm, antagonizm, kocioł bałkański, front, Somma
3. Napisz co to takiego wojna pozycyjna i na czym polegała
Praca dla chętnych
Poszukaj i opisz co działo się w Kraśniku i okolicach w czasach I wojny światowej ( Praca w zeszycie, ocenię po powrocie )

Materiał nr 3

1.Temat :I wojna na ziemiach polskich

2.Temat : Rewolucja w Rosji
1.Przeczytaj dokładnie oba tematy
2.Wyjaśnij pojęcia: car, Tannenberg kryzys przysięgowy, Gorlice, Błękitna Armia, rewolucja lutowa, bolszewicy, Armia Czerwona, wojna domowa
3. Kim byli : Józef Haller, Ignacy Jan Paderewski, Rasputin, Włodzimierz Lenin, Mikołaj II
4. Wymień przyczyny i skutki rewolucji w Rosji ( tabelka)
Prace dla chętnych odsyłamy na adres:

barbara_szymanska@onet.eu

Materiał nr 4

Karta pracy

Materiał nr 5

Karta pracy

Materiał nr 6

Karta pracy

Materiał nr 7

Karta pracy

Materiał nr 8

Karta pracy

Materiał nr 9

Karta pracy

Materiał nr 10

Karta pracy

Materiał nr 11

Karta pracy

Materiał nr 12

Karta pracy

Materiał nr 13

Karta pracy

Materiał nr 14

Karta pracy

Materiał nr 15

Karta pracy