6d - Informatyka

Materiał nr 1

Ćwiczenia z informatyki 1

Grupa 1

Lekcja 26.03
Tworzymy gry komputerowe w języku Scratch - tworzymy grę dla dwóch graczy.
Lekcja 2.04
Tworzymy gry komputerowe w języku Scratch - zadania.
Zadanie 1
Lekcja 16.04
Programujemy w Logomocji - piszemy polecenia.
Lekcja
Lekcja 23.04
Programujemy w Logomocji - stosujemy powtarzanie poleceń.
Lekcja
Lekcja 30.04
Programujemy w Logomocji - definiujemy procedury.
Lekcja
Lekcja 7.05, 14.05, 21.05
Programujemy w Logomocji - zadania.
Lekcja
Zadanie 1
Zadanie 2
Lekcja 28.05
Programujemy w języku Scratch – tworzymy program i stosujemy współrzędne sceny.
Lekcja
Lekcja 4.06
Programujemy w języku Scratch - stosujemy powtarzanie poleceń.
Lekcja
Lekcja 25.06
Programujemy w języku Scratch - zmieniamy postać duszka i wygląd sceny.
Lekcja

Grupa 2

Lekcja 30.03
Tworzymy gry komputerowe w języku Scratch - tworzymy grę dla dwóch graczy.
Zadanie 1
Lekcja 6.04
Programujemy w Logomocji - piszemy polecenia.
Lekcja
Lekcja 20.04
Programujemy w Logomocji - stosujemy powtarzanie poleceń.
Lekcja
Lekcja 27.04
Programujemy w Logomocji - definiujemy procedury.
Lekcja
Lekcja 4.05, 11.05, 25.05
Programujemy w Logomocji - zadania.
Lekcja
Zadanie 1
Zadanie 2
Lekcja 8.06
Programujemy w języku Scratch - zmieniamy postać duszka i wygląd sceny.
Lekcja
Lekcja 15.06
Programujemy w języku Scratch - stosujemy powtarzanie poleceń.
Lekcja
Lekcja 22.06
Programujemy w języku Scratch - zadania.