6c - Historia

Link do chmury gdzie zamieściłem materiały i polecenia do nauki zdalnej

Link