6e - Język angielski

Materiał nr 1

Karta pracy

Materiał nr 2

Karta pracy

Materiał nr 3

Karta pracy

Materiał nr 4

Karta pracy
Słuchanie 1
Słuchanie 2
Słuchanie 3

Materiał nr 5

Materiały 1
Materiały 2
Materiały 3

Materiał nr 6

Słuchanie

Materiał nr 7

Materiały 1
Materiały 2

Materiał 27-30.04

Materiał 1
Materiał 2
Słuchanie 1
Słuchanie 2

Materiał 4-8.05

Materiał
Słuchanie 1
Słuchanie 2
Słuchanie 3
Lista czasowników nieregularnych

Materiał 11-15.05

Materiał
Słuchanie

Materiał 18-22.05

Materiał

Materiał 25-29.05

Materiał
Słuchanie 1
Słuchanie 2

Materiał 1-05.06

Materiał
Słuchanie 1
Słuchanie 2
Słuchanie 3
Słuchanie 4

Materiał 8-10.06

Materiał

Materiał 15-19.06

Materiał

Materiał 22-25.06

Materiał