6a - Informatyka

Materiał nr 1

Ćwiczenia z informatyki 1

Grupa 1

Lekcja 27.03
Tworzymy gry komputerowe w języku Scratch - tworzymy grę dla dwóch graczy.
Lekcja 3.04
Tworzymy gry komputerowe w języku Scratch - zadania.
Zadanie 1
Lekcja 17.04
Programujemy w Logomocji - piszemy polecenia.
Lekcja
Lekcja 24.04
Programujemy w Logomocji - stosujemy powtarzanie poleceń.
Lekcja
Lekcja 8.05
Programujemy w Logomocji - definiujemy procedury.
Lekcja
Lekcja 15.05, 22.05, 29.05
Programujemy w Logomocji - zadania.
Lekcja
Zadanie 1
Zadanie 2
Lekcja 5.06
Programujemy w języku Scratch - stosujemy powtarzanie poleceń.
Lekcja
Lekcja 19.06
Programujemy w języku Scratch - zmieniamy postać duszka i wygląd sceny.
Lekcja

Grupa 2

Lekcja 31.03
Tworzymy gry komputerowe w języku Scratch - tworzymy grę dla dwóch graczy.
Zadanie 1
Lekcja 7.04
Programujemy w Logomocji - piszemy polecenia.
Lekcja
Lekcja 21.04
Programujemy w Logomocji - stosujemy powtarzanie poleceń.
Lekcja
Lekcja 28.04
Programujemy w Logomocji - definiujemy procedury.
Lekcja
Lekcja 5.05, 12.05, 19.05
Programujemy w Logomocji - zadania.
Lekcja
Zadanie 1
Zadanie 2
Lekcja 26.05
Programujemy w języku Scratch – tworzymy program i stosujemy współrzędne sceny.
Lekcja
Lekcja 2.06
Programujemy w języku Scratch - stosujemy powtarzanie poleceń.
Lekcja
Lekcja 9.06
Programujemy w języku Scratch - zmieniamy postać duszka i wygląd sceny.
Lekcja
Lekcja 23.06
Programujemy w języku Scratch - zadania.