5c - Język angielski

Grupa 1 - Monika Małek

Materiał nr 1

Zadania

Materiał nr 2

Lekcja 1
Lekcja 2
Lekcja 3

Materiał nr 3

Materiały

Materiał nr 4

Materiały

Materiał nr 5

Materiały

Materiał nr 6

Materiały

Grupa 2 - Magdalena Sokołowska-Suchomska

Na WP funkcjonuje konto dla moich grup i tam zamieszczane są ćwiczenia.
Konto na WP to: klasa_sp6@wp.pl
Hasło do konta: Klasypanimagdy (K z wielkiej litery, potem wszystko łącznie)