7a - Historia

Materiał nr 1

TEMAT: Geneza wybuchu I wojny światowej.

Lekcja z e-podręcznika
Film z YouTube

Proszę o wykonanie w zeszycie przedmiotowym ćwiczenia 1,2,3,6,11,12.

Materiał nr 2

Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich.

Materiał 1
Materiał 2

Wykonujemy pisemnie wszystkie ćwiczenie interaktywne.

Materiał nr 3

Temat:Rewolucje w Rosji.
Poznam przebieg najsłynniejszej rewolucji na świecie.

Lekcja z e-podręcznika
Materiał do zajęć

Proszę o wykonanie interaktywnych ćwiczeń w zeszycie przedmiotowym (ćw.1-3).

Materiał nr 3

Temat: Skutki I wojny światowej

Lekcja z e-podręcznika

Przedstaw w formie tabeli skutki I wojny światowej, dzieląc je na polityczne, społeczne i gospodarcze. Skorzystaj z różnych źródeł wiedzy.

Materiał nr 4

Temat:Podsumowanie rozdziału 5.
Praca z podręcznikiem - ćwiczenia utrwalające str. 186.
Proszę wykonać ćwiczenie 4 i 8- dla chętnych.

Materiał nr 5

Materiały

Materiał nr 6

Materiały

Materiał nr 7

Materiały

Materiał nr 8

Materiały

Materiał nr 9

Materiały

Materiał nr 10

Materiały

Materiał nr 11

Materiały

Materiał nr 12

Materiały

Materiał nr 13

Materiały

Materiał nr 14

Materiały

Materiał nr 15

Materiały

Materiał nr 16

Materiały

Materiał nr 17

Materiały

Materiał nr 18

Materiały

Materiał nr 19

Materiały

Materiał nr 20

Materiały

Materiał nr 21

Materiały

Materiał nr 22

Materiały