5a - Informatyka

Grupa 1 - Iwona Tomala

Materiał 1
Ćwiczenia z informatyki 1

Ćwiczenia z informatyki 2

Materiał 2
Zadanie
Temat 1
Temat 2

Materiał 3
Temat 3

Materiał 4
Temat 4
Temat 5

Materiał 5
Temat 6

Grupa 2 - Elżbieta Matryba

Materiał nr 1

Ćwiczenia z informatyki 1
Ćwiczenia z informatyki 2

Lekcja 27.03

Piszemy, wysyłamy i odbieramy listy elektroniczne.
Ćwiczenie

Lekcja 3.04

Dołączamy do listów elektronicznych załączniki.
Ćwiczenie

Lekcja 17.04

Tworzymy animację w Edytorze Postaci.
Ćwiczenie

Lekcja 24.04

Edytor Postaci w Logomocji.
Lekcja

Lekcja 8.05

Poznajemy środowisko programowania Baltie.
Lekcja

Lekcja 15.05

Budujemy z Baltie.
Zadanie

Lekcja 22.05

Animacje w środowisku programowania Baltie.
Zadanie

Lekcja 29.05

Podstawowe operacje na plikach i folderach.
Lekcja

Lekcja 5.06

Organizacja pracy na dysku komputera.
Zadanie

Lekcja 19.06

Scratch - duszki i skrypty.
Lekcja