6a - Język angielski

Na WP funkcjonuje konto dla moich grup i tam zamieszczane są ćwiczenia.
Konto na WP to: klasa_sp6@wp.pl
Hasło do konta: Klasypanimagdy (K z wielkiej litery, potem wszystko łącznie)
Magdalena Sokołowska-Suchomska