5e - Informatyka

Materiał nr 1

Ćwiczenia z informatyki 1
Ćwiczenia z informatyki 2

Grupa 1

Lekcja 30.03

Piszemy, wysyłamy i odbieramy listy elektroniczne.
Ćwiczenie

Lekcja 6.04

Dołączamy do listów elektronicznych załączniki.
Ćwiczenie

Lekcja 20.04

Tworzymy animację w Edytorze Postaci.
Lekcja

Lekcja 27.04

Edytor Postaci w Logomocji.
Lekcja

Lekcja 4.05

Poznajemy środowisko programowania Baltie.
Lekcja

Lekcja 11.05

Budujemy z Baltie.
Zadanie

Lekcja 25.05

Animacje w środowisku programowania Baltie.
Zadanie

Lekcja 8.06

Programujemy w języku Scratch.
Lekcja

Lekcja 15.06

Scratch - duszki i skrypty.
Lekcja

Lekcja 22.06

Scratch - stosujemy powtarzanie poleceń.
Lekcja

Grupa 2

Lekcja 27.03

Piszemy, wysyłamy i odbieramy listy elektroniczne.
Ćwiczenie

Lekcja 3.04

Dołączamy do listów elektronicznych załączniki.
Ćwiczenie

Lekcja 17.04

Tworzymy animację w Edytorze Postaci.
Ćwiczenie

Lekcja 24.04

Edytor Postaci w Logomocji.
Lekcja

Lekcja 8.05

Poznajemy środowisko programowania Baltie.
Lekcja

Lekcja 15.05

Budujemy z Baltie.
Zadanie

Lekcja 22.05

Animacje w środowisku programowania Baltie.
Zadanie

Lekcja 29.05

Podstawowe operacje na plikach i folderach.
Lekcja

Lekcja 5.06

Organizacja pracy na dysku komputera.
Zadanie

Lekcja 19.06

Scratch - duszki i skrypty.
Lekcja