8b - Fizyka

Materiał nr 1

Informacja

Materiał nr 2

Temat: Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem. Elektromagnesy i ich zastosowanie.

Przeczytać, zapisać bardzo krótką notatkę i wykonać ćwiczenia 1 i 2.

www.gov.pl/zdalnelekcje

Materiał nr 3

Temat 4: Światło i jego właściwości.

Pkt. I Podręcznik str.(212-216) Przeczytać i odpowiedzieć na pytania:

1. Czym zajmuje się optyka ?

2. Co nazywamy światłem?

3. Z jaką prędkością rozchodzi się światło ? (różne ośrodki)

4. Jakie są źródła światła ?

5. Jakie są podstawowe właściwości światła ? (co przenosi ? i jak się rozchodzi ?)

6. Jaki ośrodek nazywamy ośrodkiem optycznym ?

Pkt II Rozwiąż zadania: 1 str.217, 2 str.217, 3 str.218 ( rozwiązania zapisz w zeszycie )

Materiał nr 4

Karta pracy

Materiał nr 5

Karta pracy

Materiał nr 6

Karta pracy

Materiał nr 7

Karta pracy

Materiał nr 8

Karta pracy

Materiał nr 9

Karta pracy

Materiał nr 10

Karta pracy

Materiał nr 11

Karta pracy

Materiał nr 12

Karta pracy

Materiał nr 13

Karta pracy

Materiał nr 14

Karta pracy

Materiał nr 15

Karta pracy

Materiał nr 15

Karta pracy

Materiał nr 15

Karta pracy

Materiał nr 16

Karta pracy

Materiał nr 17

Karta pracy

Materiał nr 18

Sprawdzian

Materiał nr 19

Karta pracy