6c - Technika

Materiał 1

Karta pracy 1

Materiał 2

Karta pracy 2