6e - Historia

Materiał nr 1

Temat 1: Kultura polskiego Oświecenia

zad. - Wymień wybitnych przedstawicieli polskiego oświecenia i ich dokonania


Temat 2: Sejm Wielki i Konstytucja III Maja

zad.- Wymień w punktach najważniejsze postanowienia Sejmu Wielkiego

Materiał nr 2

od 23.03 do 27.03

Temat :Klasycyzm w Polsce
1.Przeczytaj temat "Kultura polskiego oświecenia"
2.Narysuj w zeszycie Pałac na wodzie w Łazienkach, a pod rysunkiem wypisz cechy charakterystyczne stylu klasycystycznego

Temat :Konstytucja 3 Maja
1.Przeczytaj temat "Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja"
2.Wyjaśnij pojęcia: wolna elekcja, liberum veto, trójpodział władzy, konfederacja targowicka, emigracja
3.Na czym polegało wprowadzone prawo o miastach ???

Materiał nr 2

1.Temat :Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski

2.Skutki III rozbioru Polski
1.Przeczytaj temat "Powstanie kościuszkowskie…"
2.Wyjaśnij pojęcia: naczelnik, kosynierzy, Maciejowice, Racławice
3.Co wydarzyło się w: 1795, 1794
4.Kim byli : J. Styka i W. Kossak, Jan Kiliński, J.H. Dąbrowski
Praca dla chętnych !!!! ( do 10 kwietnia )
Opisz jak wyglądały Święta Wielkiej Nocy w szlacheckim dworze lub chłopskiej chacie w XVII wieku
Pracę wysyłamy na adres :

barbara_szymanska@onet.eu

Materiał nr 3

Karta pracy

Materiał nr 4

Karta pracy

Materiał nr 5

Karta pracy

Materiał nr 6

Karta pracy

Materiał nr 7

Karta pracy

Materiał nr 8

Karta pracy

Materiał nr 9

Karta pracy

Materiał nr 10

Karta pracy

Materiał nr 11

Karta pracy

Materiał nr 12

Karta pracy

Materiał nr 13

Karta pracy

Materiał nr 14

Karta pracy

Zajęcia z wychowawcą

Materiał nr 1

Karta pracy

Materiał nr 2

Karta pracy

Materiał nr 3

Karta pracy

Materiał nr 4

Karta pracy

Materiał nr 5

Karta pracy

Materiał nr 6

Karta pracy

Materiał nr 7

Karta pracy

Materiał nr 8

Karta pracy

Materiał nr 9

Karta pracy