5c - Historia

Materiał nr 1

Temat 1 : Sztuka średniowiecza

zad.W zeszycie w tabeli wypisz cechy charakterystyczne stylu romańskiego i gotyckiego (zaprojektuj i narysuj w zeszycie rozetę - okrągły witraż )


Temat 2: Powtórzenie wiadomości

zad.Wykonaj w zeszycie podsumowanie działu z podręcznika

Materiał nr 2

Temat : Życie codzienne w średniowieczu-utrwalamy wiadomości z działu V ( na 2 godziny )

Zadania na ten tydzień:
1.Przeczytaj dokładnie temat " Średniowieczne miasto i wieś
2. Narysuj w zeszycie średniowieczny strój ( dziewczynki damski a chłopcy męski ) dowolnego stanu (przypomnij na jakie stany dzieliło się średniowieczne społeczeństwo ), opisz go.
3.Przeczytaj dokładnie temat "Kościół w średniowieczu " i napisz czym zajmowali się zakonnicy wedle ustalonej dla zakonu reguły

.

Materiał nr 3

1 Temat :Zanim powstała Polska

Temat :Mieszko I i początki naszego państwa

Zadania na ten tydzień:
1.Przeczytaj dokładnie tematy
2. Wyjaśnij pojęcia : Słowianie, plemię, Polanie, dynastia, Perun
3.Wrameczce napisz kiedy miał miejsce chrzest Polski
4.W tabelce wypisz przyczyny i skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka
Praca domowa ( do 10 kwietnia )
Opisz polskie tradycje, zwyczaje związane z Wielkanocą
Pracę wysyłamy na adres :

barbara_szymanska@onet.eu

Materiał nr 4

Karta pracy

Materiał nr 5

Karta pracy

Materiał nr 6

Karta pracy

Materiał nr 7

Karta pracy

Materiał nr 8

Karta pracy

Materiał nr 8

Karta pracy

Materiał nr 9

Karta pracy

Materiał nr 10

Karta pracy

Materiał nr 11

Karta pracy

Materiał nr 12

Karta pracy

Materiał nr 13

Karta pracy

Materiał nr 14

Karta pracy