5d - Język angielski

Grupa 1 - Anna Wiślińska

Materiał nr 1

ćwiczenia str 31 - zeszyt ćwiczeń
ćwiczenie słownictwa związanego z jedzeniem on-line na stronach:
https://agendaweb.org/vocabulary/food-exercises.html
https://agendaweb.org/vocabulary/food-lower-intermediate-exercises.html
Pozdrawiam
Anna Wiślińska

Materiał nr 2

Proszę o wykonanie brakujących ćwiczeń z rozdziału 5 od str.26-30.
Pod tym linkiem znajdują się ćwiczenia, które utrwalają zdobytą wiedzę.
Proszę o wykonanie ćwiczeń także z rozdziału 5.

Materiał nr 3

Karta pracy

Materiał nr 4

Karta pracy

Materiał nr 5

Karta pracy

Materiał nr 6

Karta pracy

Materiał nr 7

Karta pracy

Materiał nr 8

Karta pracy

Materiał 15-17.04

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 20-24.04

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3

Materiał 27-30.04

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 4-8.05

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3

Materiał 11-15.05

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3

Materiał 19-22.05

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 25-29.05

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3

Materiał 2-5.06

Karta pracy 1

Materiał 8-10.06

Karta pracy 1

Materiał 15-19.06

Karta pracy 1

Materiał 22-25.06

Karta pracy 1

Grupa 2 - Wioletta Michalczyk-Ludian

Materiał nr 1

Drodzy uczniowie!
Proszę wejść na stronę https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/?&cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
Znajdują się tam krótkie ćwiczenia do poszczególnych działów podręcznika Team UP plus 6 wraz z możliwością sprawdzenia odpowiedzi. Proszę o zrobienie ćwiczeń z rozdziałów 4 i 5.
W najbliższym czasie na stronie zamieszczę materiały ćwiczeniowe, które będzie trzeba wydrukować i wykonać.
Podrawiam
Wioletta Michalczyk-Ludian

Materiał nr 2

Karta pracy
Słuchanie

Materiał 26-27.03

Karta pracy

Materiał 2.04

Lekcja
Ćwiczenia dodatkowe

Materiał 6.04

Lekcja
Słuchanie 1
Słuchanie 2
Słuchanie 3

Materiał 16-17.04

Lekcja
Słuchanie 1
Słuchanie 2

Materiał 20-24.04

Lekcje
Unit 6 - ćwiczenia utrwalające 20.04

Materiał 27-30.04

Materiały
Słuchanie 1
Słuchanie 2

Materiał 4-8.05

Materiały
Słuchanie 1
Słuchanie 2

Materiał 11-15.05

Materiały
Słuchanie 1

Materiał 19-22.05

Materiały
Słuchanie 1
Słuchanie 2

Materiał 25-29.05

Materiały
Słuchanie 1
Słuchanie 2
Słuchanie 3

Materiał 2-5.06

Materiały
Słuchanie 1
Słuchanie 2
Słuchanie 3

Materiał 8-10.06

Materiały

Materiał 15-19.06

Materiały

Materiał 22-25.06

Materiały