6d - Język angielski

Grupa 1 - Monika Małek

Materiał nr 1

Zadania

Grupa 1 - Monika Małek

Materiał nr 2

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3

Grupa 1 - Monika Małek

Materiał nr 2

Karta pracy

Grupa 1 - Monika Małek

Materiał nr 3

Karta pracy

Grupa 1 - Monika Małek

Materiał nr 4

Karta pracy

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał nr 1

Karta pracy

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał nr 2

Karta pracy

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał nr 3

Karta pracy
Słuchanie 1
Słuchanie 2
Słuchanie 3

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał nr 4

Materiały 1
Materiały 2
Materiały 3

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał nr 5

Materiały 1
Słuchanie

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał nr 6

Materiały 1
Materiały 2

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał 27-30.04

Materiał 1
Materiał 2
Słuchanie 1
Słuchanie 2

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał 4-8.05

Materiał
Słuchanie 1
Słuchanie 2
Słuchanie 3
Lista czasowników nieregularnych

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał 11_15.05

Materiały
Słuchanie

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał 18_22.05

Materiały

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał 25_29.05

Materiały
Słuchanie 1
Słuchanie 2

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał 1_5.06

Materiały
Słuchanie 1
Słuchanie 2
Słuchanie 3
Słuchanie 4

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał 8_10.06

Materiały

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał 15_19.06

Materiały

Grupa 2 - W. Michalczyk - Ludian

Materiał 22_25.06

Materiały