5b - Język angielski

Grupa 2 - Magdalena Sokołowska-Suchomska
Na WP funkcjonuje konto dla moich grup i tam zamieszczane są ćwiczenia.
Konto na WP to: klasa_sp6@wp.pl
Hasło do konta: Klasypanimagdy (K z wielkiej litery, potem wszystko łącznie)

Materiał nr 1 - Renata Nowak

Karta pracy

Materiał nr 2 - Renata Nowak

Karta pracy

Materiał nr 3 - Renata Nowak

Polecenie dla uczniów: obejrzyj uważnie prezentację, zapoznaj się z jej treścią, a następnie wykonaj ćwiczenie.

Prezentacja
Karta pracy

Materiał nr 3 - Renata Nowak

Materiały
Karta pracy

Materiał nr 4 - Renata Nowak

Materiały

Materiał nr 5 - Renata Nowak

Materiały

Materiał nr 6 - Renata Nowak

Materiały

Materiał nr 7 - Renata Nowak

Materiały

Materiał nr 8 - Renata Nowak

Materiały

Materiał nr 9 - Renata Nowak

Materiały

Materiał nr 10 - Renata Nowak

Materiały

Materiał nr 11 - Renata Nowak

Materiały

Materiał nr 12 - Renata Nowak

Materiały

Materiał nr 13 - Renata Nowak

Materiały

Materiał nr 14 - Renata Nowak

Materiały