5a - Historia

Temat: Ludzie miecza - rycerze.
Lekcja z epodreczniki.pl
Proszę wykonać w zeszycie przedmiotowym ćwiczenia 1-5.

Temat: Ludzie modlitwy - mnisi.
Lekcja z epodreczniki.pl
Proszę o wykonanie pisemnie w zeszycie przedmiotowym ćwiczeń 1-6.

Temat: Wiele twarzy sztuki średniowiecza.
Lekcja z epodreczniki.pl
Proszę o wykonanie w zeszycie interaktywnych ćwiczeń 1,3,68.
Dla chętnych polecenie 1.

Temat: Legendarne początki Polski.
Lekcja z epodreczniki.pl
Proszę o wykonanie w zeszycie ćw. 5 (krzyżówka) i 6 (uzupełnianka).

Temat: Zanim powstała Polska.
Karta pracy

Lekcja

Lekcja

Materiał nr 3

Materiał

Materiał nr 4

Materiał

Materiał nr 5, 6

Materiał 1
Materiał 2

Materiał nr 7

Lekcja

Materiał nr 8

Lekcja

Materiał nr 9

Lekcja

Materiał nr 10

Lekcja

Materiał nr 11

Lekcja

Materiał nr 12

Lekcja

Materiał nr 13

Lekcja

Materiał nr 14

Lekcja

Materiał nr 15

Lekcja

Materiał nr 16

Lekcja

Materiał nr 17

Lekcja

Materiał nr 18

Lekcja

Materiał nr 19

Lekcja

Materiał nr 20

Lekcja

Materiał nr 21

Lekcja