6d - Język polski

Materiał nr 1


Gramatyka - wypowiedzenia, związki wyrazowe (ćwiczenia) Karta pracy
Uzupełnione karty pracy (plik word, pdf, ewentualnie zdjęcie) proszę przesyłać na adres:

panek.malgorzata@poczta.onet.pl

Materiał nr 2


Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego (Wisława Szymborska, "Kałuża") Karta pracy
Uzupełnione karty pracy (plik word, pdf, ewentualnie zdjęcie) proszę przesyłać na adres:

panek.malgorzata@poczta.onet.pl

Materiał nr 3

Informacja dotycząca zdania

Materiał nr 4

Lekcja 1 (środa, 25.03.2020 r.): Przecinek w zdaniu pojedynczym - przypomnienie wiadomości.

Materiały do pobrania

Termin wykonania: do piątku (27.03.2020 r.)

Materiał nr 5

Lekcja 2 (czwartek, 26.03.2020 r.): Zbigniew Herbert o wyobraźni - analiza i interpretacja wiersza pt. "Pudełko zwane wyobraźnią".

Materiały do pobrania

Termin wykonania: do poniedziałku (30.03.2020 r.)

Materiał nr 6

Lekcja 3 (piątek, 27.03.2020 r.): "Na skrzydłach fantazji" - powtórzenie wiadomości.

Materiały do pobrania

Termin wykonania: do poniedziałku (30.03.2020 r.)

Materiał nr 7

Lekcja 4 (poniedziałek, 30.03.2020 r.): Co było na początku? "Stworzenie świata" (fragment Księgi Rodzaju z Biblii Tysiąclecia).
Notatka z lekcji do pobrania:

Notatka

Termin wykonania: do środy (01.04.2020 r.)

Materiał nr 8

Lekcja 5 (wtorek, 31.03.2020 r.): Motywy biblijne.
Materiały do pobrania:

Materiały

Termin wykonania: do środy (01.04.2020 r.)

Materiał nr 9

Lekcja 6 (środa, 01.04.2020 r.): Czy ziarno wyda plon? "Przypowieść o siewcy" [...].
Notatka z lekcji do pobrania
Termin wykonana: do czwartku (02.04.2020 r.)

Materiały

Materiał nr 10

Lekcja 7 (czwartek, 02.04.2020 r.): Użycie nawiasu.
Materiały do pobrania
Termin wykonania: do piątku (03.04.2020 r.)

Materiały

Materiał nr 11

Lekcja 8 (piątek, 03.04.2020 r.): Ludzka dobroć. "Miłosierny Samarytanin" (fragment Ewangelii wg św. Łukasza).
Notatka z lekcji do pobrania

Materiały

Materiał nr 12

Lekcja 9 (poniedziałek, 06.04.2020 r.): Wartość przygotowań. "Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych" (fragment Ewangelii wg św. Mateusza).

Materiały do pobrania

Termin wykonania: do środy (08.04.2020 r.)

Materiał nr 13

Lekcja 10 (wtorek, 07.04.2020 r.): Korzystanie z talentu. "Przypowieść o talentach" (fragment Ewangelii wg św. Mateusza).

Notatka do pobrania

Materiał nr 14

Lekcja 11 (środa, 08.04.2020 r.):Punkt widzenia. Mark Twain, "Pamiętniki Adama i Ewy" (fragmenty).


Notatka z lekcji do pobrania

Materiał nr 15

Lekcja 12 (środa, 15.04.2020 r.): Jak rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie?

Notatka z lekcji do pobrania

Materiał nr 16

Lekcja 13 (czwartek, 16.04.2020 r.): Jak rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie?

Materiały do pobrania

Termin wykonania: do piątku (17.04.2020 r.)

Materiał nr 17

Lekcja 14 (piątek, 17.04.2020 r.): Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

Notatka z lekcji do pobrania

Praca domowa: zakładka "zadania" na Teams; termin wykonania: do wtorku (21.04.2020 r.)

Materiał nr 18

Materiały
Materiały do pobrania

Materiał nr 19

Materiały
Notatka

Materiał nr 20

Materiały
Materiały do pobrania

Materiał nr 21

Materiały
Notatka

Materiał nr 22

Materiały
Notatka do pobrania

Materiał nr 23

Materiał

Materiał nr 24

Materiał

Materiał nr 25

Materiał

Materiał nr 26

Materiał

Materiał nr 27

Materiał

Materiał nr 28

Materiał

Materiał nr 29

Materiał

Materiał nr 30

Materiał

Materiał nr 31

Materiał

Materiał nr 32

Materiał

Materiał nr 33

Materiał

Materiał nr 34

Materiał