6a - Religia

Materiał nr 1

Św. Józef i podróże.

Dzieci wpisują w Googlach- Mocni w Duchu dzieciom oraz 3MC-Trzyminutowy Katechizm i wybierają tytuł:"Co to jest modlitwa", "O co się modlimy w modlitwie Ojcze nasz", "Kim jest Maryja".

Materiał nr 2

Jeśli coś obiecam - dotrzymam obietnicy. Pocieszę kogoś smutnego. Pomodlę się o godz. 20:30 ( kanały na You Tubie : Langusta na palmie, teobańkologia, Mocni w Duchu lub innych i inne). https://view.genial.ly/5e7ceebe749f210daff12dce/interactive-image-interactive-image

Materiał nr 3

Karta pracy

Materiał nr 4

Karta pracy

Materiał nr 5

Karta pracy

Materiał nr 6

Karta pracy

Materiał nr 7

Karta pracy

Materiał nr 8

Karta pracy

Materiał nr 9

Karta pracy

Materiał nr 10

Karta pracy

Materiał nr 11

Karta pracy

Materiał nr 12

Karta pracy

Materiał nr 13

Karta pracy