7b - Język polski

Materiał nr 1

Karta pracy do pobrania

Wypełnione karty z zadaniami proszę odsyłać na adres:
aneta.wnuczek123@gmail.com

Materiał nr 2

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 3

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 4

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 5

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 6

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 7

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 8

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 9

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 10

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 11

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 12

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 13

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 14

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 15

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 16

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 17

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 18

Karta pracy do pobrania

Materiał nr 19

Karta pracy do pobrania