2a

Materiał nr 1

Krzyżówka
Budowa bociana
Zagadka 1
Zagadka 2
Kalendarz
Czytanie ze zrozumieniem

Materiał nr 2

Rzeczownik w liczbach
Wykreśl intruza
Rzeczownikowa wykreślanka
Czytanie ze zrozumieniem
Czytanie ze zrozumieniem
Test

Materiał nr 3

Czytanka
Ćwiczenia do czytanki 1
Ćwiczenia do czytanki 2
Łamigłówka 1
Łamigłówka 2

Materiał nr 4

Ćwiczenia ortograficzne
Ćwiczenia ortograficzne
Ćwiczenia ortograficzne
Ćwiczenia ortograficzne
Ćwiczenia ortograficzne
Kolorowanka matematyczna
Łamigłówka
Mnożenie i dzielenie
Obliczenia zegarowe
Ptasi eksperyment
Puzzle matematyczne

Religia

Materiał nr 1

Karta pracy

Materiał nr 2

Karta pracy

Materiał 31.03

Karta pracy

Materiał 3.04

Karta pracy

Materiał 7.04

Karta pracy

Materiał 17.04

Karta pracy

Materiał 21.04

Karta pracy

Materiał 24.04

Karta pracy

Materiał 28.04

Karta pracy

Materiał 5.05

Karta pracy

Materiał 8.05

Karta pracy

Materiał 12.05

Karta pracy

Materiał 15.05

Karta pracy

Materiał 19.05

Karta pracy

Materiał 22.05

Karta pracy

Materiał 26.05

Karta pracy

Materiał 29.05

Karta pracy

Materiał 2.06

Karta pracy

Materiał 5.06

Karta pracy

Materiał 9.06

Karta pracy

Materiał 19.06

Karta pracy

Materiał 23.06

Karta pracy

J. angielski

Materiał nr 1

Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania

Materiał nr 2

Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania

Materiał nr 3

Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania

Materiał 1.04

Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania

Materiał 8.04

Karta pracy do pobrania

Materiał 16.04

Karta pracy do pobrania

Materiał 23.04

Karta pracy do pobrania

Materiał 30.04

Karta pracy do pobrania

Materiał 6.05

Karta pracy do pobrania

Materiał 7.05

Karta pracy do pobrania

Materiał 13.05

Karta pracy do pobrania

Materiał 14.05

Karta pracy do pobrania

Materiał 21.05

Karta pracy do pobrania

Materiał 27.05

Karta pracy do pobrania

Materiał 4.06

Karta pracy do pobrania

Materiał 25.06

Karta pracy do pobrania