6c - Matematyka

Materiał nr 1

Proszę przejrzeć materiał powtórkowy udostępniony na poniższej stronie:

https://epodreczniki.pl/b/odkryj-zrozum-zastosuj/P4KexLAYo - Materiał dotyczy liczb całkowitych. Analizujemy trzy pierwsze zagadnienia i rozwiązujemy podane przykłady.

Proszę w zeszycie wykonać zadania ze strony 166 i 167 z podręcznika.

Materiał nr 2

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych( termin wykonania czwartek, piątek)

Proszę o powtórzenie zasad działań korzystając z poniższych filmików
Filmik 1
Filmik 2
Następnie do 20 marca proszę o wykonanie w zeszycie zadań od 1 do 10 z podręcznika strona 170, 171 oraz o przesłanie zdjęć lub scanów prac na adres:

teresajuda6@gmail.com

Proszę również o korzystanie ze strony matzoo. pl klasa 6 do samodzielnego ćwiczenia omawianych zagadnień. Tych zadań nie zapisujemy w zeszytach.

Informuję również, że w dzienniku pojawiły się oceny z ostatniej pracy klasowej.

Powodzenia

Materiał nr 3

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych

W dalszym ciągu ćwiczymy działania dodawania i odejmowania liczb dodatnich i ujemnych.
Ponieważ niestety zabrałam Wam do sprawdzenia zeszyty ćwiczeń, musicie przepisać podane niżej zadania do zeszytu i je rozwiązać.

Zadania

Rozwiązań tych zadań nie przysyłacie na moją pocztę.W dalszym ciągu korzystamy ze strony matzoo.pl i ćwiczymy omawiane zagadnienia. Powodzenia

Materiał nr 4

Temat na poniedziałek i wtorek

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Proszę o powtórzenie zasad działań korzystając z poniższych filmików

Filmik 1
Filmik 2

Proszę o przeczytanie i przeanalizowanie przykładów i ćwiczeń z podręcznika str. 172 i 173 Następnie proszę o wykonanie w zeszycie zadań 1,2,3 ze str. 173 i 174 z podręcznika Proszę również o zalogowanie się na stronie


www.matlandia.gwo.pl

za pomocą loginu i hasła, który wyślę dzisiaj rodzicom na dziennik elektroniczny. Tam możecie sobie utrwalać i ćwiczyć omówione już zagadnienia. Korzystamy również ze strony matzoo.pl klasa 6 Powodzenia

Materiał nr 5

Lekcja dwugodzinna z czwartku i piątku
Temat : Ćwiczenia w działaniach na liczbach dodatnich i ujemnych
W dalszym ciągu będziemy zajmować się liczbami dodatnimi i ujemnymi. Proszę o obejrzenie jeszcze raz wszystkich filmików wcześniej przysłanych. Proszę również o wykonanie ćwiczeń dostępnych pod linkiem
Ćwiczenia

Proszę o zalogowanie się nazwiskiem i imieniem w Matlandii i wykonanie ćwiczeń z działu Liczby dodatnie i liczby ujemne. Jako pracę kontrolną podlegającą ocenie proszę wykonać zadania, jeśli ktoś ma taką możliwość to proszę wydrukować zadania i rozwiązać, jeśli nie to proszę przepisać na osobną kartkę (najlepiej A4). Kartki podpisane (zdjęcia lub scany) proszę przesłać do soboty.

Zadania

Pozdrawiam wszystkich

Materiał nr 6

Zadania

Materiał nr 7

Materiał
Zadania

Materiał nr 8

Materiał

Materiał nr 9

Materiał
Karta pracy

Materiał nr 10

Materiał

Materiał nr 11

Materiał

Materiał nr 12

Materiał

Materiał nr 13

Materiał

Materiał nr 14

Materiał

Materiał nr 15

Materiał

Materiał nr 16

Materiał

Materiał nr 17

Materiał

Materiał nr 18

Materiał

Materiał nr 19

Materiał

Materiał nr 20

Materiał

Materiał nr 21

Materiał

Materiał nr 22

Materiał

Materiał nr 23

Materiał
Karta pracy - ostrosłupy

Materiał nr 24

Materiał

Materiał nr 25

Materiał

Materiał nr 26

Materiał