4a - Historia

Materiał nr 1

Temat : Powtarzamy wiadomości z działu II .

zad. Wykonaj w zeszycie powtórzenie ze strony 74 podręcznika

Materiał nr 2

Temat : Utrwalamy wiadomości o rycerzach i zamkach.
Zadania
1.Przeczytaj uważnie raz jeszcze temat "Rycerze i zamki"
2.Narysuj w zeszycie średniowieczny zamek
3.Napisz czy chciałbyś mieszkać w takim zamku ??? Uzasadnij swoją wiadomość

Materiał nr 3

Temat :Jan Zamoyski – druga osoba po królu.
Zadania
1.Przeczytaj uważnie raz jeszcze temat
2.Narysuj w zeszycie średniowieczny średniowieczny ratusz w Zamościu
3.Wyjaśnij pojęcia: hetman, kanclerz, ratusz
Praca domowa ( do 10 kwietnia )
Opisz polskie tradycje, zwyczaje związane z Wielkanocą
Pracę wysyłamy na adres :

barbara_szymanska@onet.eu

Materiał nr 4

Karta pracy

Materiał nr 5

Karta pracy

Materiał nr 6

Karta pracy

Materiał nr 7

Karta pracy

Materiał nr 8

Karta pracy

Materiał nr 9

Karta pracy

Materiał nr 10

Karta pracy

Materiał nr 11

Karta pracy

Materiał nr 12

Karta pracy