7c - Język polski

Materiał nr 1

Informacja
Stary Człowiek i Morze
Latarnik

Materiał nr 2

Informacja
Karta pracy

Materiał nr 3

Informacja
Karta pracy

Materiał nr 4

Karta pracy

Materiał nr 5

Karta pracy

Materiał nr 6

Karta pracy

Materiał nr 7

Karta pracy

Materiał nr 8

Karta pracy

Materiał nr 9

Karta pracy

Materiał nr 10

Karta pracy

Materiał nr 11

Karta pracy

Materiał nr 12

Karta pracy

Materiał nr 13

Karta pracy

Materiał nr 14

Karta pracy

Materiał nr 15

Karta pracy

Materiał nr 16

Karta pracy

Materiał nr 17

Karta pracy

Materiał nr 18

Karta pracy

Materiał nr 19

Karta pracy

Materiał nr 20

Karta pracy

Materiał nr 21

Karta pracy

Materiał nr 22

Karta pracy

Materiał nr 23

Karta pracy

Materiał nr 24

Karta pracy

Materiał nr 25

Karta pracy

Materiał nr 26

Karta pracy

Materiał nr 27

Karta pracy

Materiał nr 28

Karta pracy

Materiał nr 29

Karta pracy

Materiał nr 30

Karta pracy

Materiał nr 31

Karta pracy

Materiał nr 32

Karta pracy

Materiał nr 33

Karta pracy

Materiał nr 34

Karta pracy

Materiał nr 35

Karta pracy

Materiał nr 36

Karta pracy