5b - Historia

Materiał nr 1

Temat 1 : Sztuka średniowiecza

zad.W zeszycie w tabeli wypisz cechy charakterystyczne stylu romańskiego i gotyckiego (zaprojektuj i narysuj w zeszycie rozetę - okrągły witraż )


Temat 2: Powtórzenie wiadomości

zad.Wykonaj w zeszycie podsumowanie działu z podręcznika

Materiał nr 2

Temat : Życie codzienne w średniowieczu-utrwalamy wiadomości z działu V ( na 2 godziny )

Zadania na ten tydzień:
1.Przeczytaj dokładnie temat " Średniowieczne miasto i wieś
2. Narysuj w zeszycie średniowieczny strój ( dziewczynki damski a chłopcy męski ) dowolnego stanu (przypomnij na jakie stany dzieliło się średniowieczne społeczeństwo ), opisz go.
3.Przeczytaj dokładnie temat "Kościół w średniowieczu " i napisz czym zajmowali się zakonnicy wedle ustalonej dla zakonu reguły

.

Materiał nr 3

1 Temat :Zanim powstała Polska

Temat :Mieszko I i początki naszego państwa

Zadania na ten tydzień:
1.Przeczytaj dokładnie tematy
2. Wyjaśnij pojęcia : Słowianie, plemię, Polanie, dynastia, Perun
3.Wrameczce napisz kiedy miał miejsce chrzest Polski
4.W tabelce wypisz przyczyny i skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka
Praca domowa ( do 10 kwietnia )
Opisz polskie tradycje, zwyczaje związane z Wielkanocą
Pracę wysyłamy na adres :

barbara_szymanska@onet.eu

Materiał nr 4

Karta pracy

Materiał nr 5

Karta pracy

Materiał nr 6

Karta pracy

Materiał nr 7

Karta pracy

Materiał nr 8

Karta pracy

Materiał nr 9

Karta pracy

Materiał nr 10

Karta pracy

Materiał nr 11

Karta pracy

Materiał nr 12

Karta pracy

Materiał nr 13

Karta pracy

Materiał nr 14

Karta pracy

Materiał nr 15

Karta pracy