7c - Język niemiecki

Materiał nr 1


https://learningapps.org/5702836 -Czas zegarowy (ćwiczenia)

https://tiny.pl/tb4gf Mój dzień (słownictwo i ćwiczenia)

Materiał nr 2

Zegary :
ćwiczenia interaktywne

Pytania o czas :
ćwiczenia interaktywne 1
ćwiczenia interaktywne 2

Materiał nr 3

Ćwiczenia Słownictwo

Materiał nr 4

Ćwiczenia

Materiał nr 5

Ćwiczenia

Materiał nr 6

Ćwiczenia

Materiał nr 7

Ćwiczenia

Materiał nr 8

Ćwiczenia

Materiał nr 9

Ćwiczenia

Materiał nr 10

Ćwiczenia

Materiał nr 11

Ćwiczenia

Materiał nr 12

Ćwiczenia

Materiał nr 13

Ćwiczenia