5b - Informatyka

Grupa 1 - Monika Żuber

Materiał nr 1

Ćwiczenia z informatyki 1
Ćwiczenia z informatyki 2

Lekcja 27.03

Piszemy, wysyłamy i odbieramy listy elektroniczne.
Ćwiczenie

Lekcja 3.04

Dołączamy do listów elektronicznych załączniki.
Ćwiczenie

Lekcja 8.05

Tworzymy animację w Edytorze Postaci.
Ćwiczenie

Lekcja 15.05

Poznajemy środowisko programowania Baltie.
Lekcja

Lekcja 22.05

Budujemy z Baltie.
Ćwiczenie

Lekcja 29.05

Animacje w środowisku programowania Baltie.
Ćwiczenie

Grupa 2 - Elżbieta Matryba

Materiał nr 1

Ćwiczenia z informatyki 1
Ćwiczenia z informatyki 2

Lekcja 27.03

Piszemy, wysyłamy i odbieramy listy elektroniczne.
Ćwiczenie

Lekcja 3.04

Dołączamy do listów elektronicznych załączniki.
Ćwiczenie

Lekcja 17.04

Tworzymy animację w Edytorze Postaci.
Ćwiczenie

Lekcja 24.04

Edytor Postaci w Logomocji.
Lekcja

Lekcja 8.05

Poznajemy środowisko programowania Baltie.
Lekcja

Lekcja 15.05

Budujemy z Baltie.
Zadanie

Lekcja 22.05

Animacje w środowisku programowania Baltie.
Zadanie

Lekcja 29.05

Podstawowe operacje na plikach i folderach.
Lekcja

Lekcja 5.06

Organizacja pracy na dysku komputera.
Zadanie

Lekcja 19.06

Scratch - duszki i skrypty.
Lekcja