5d - Wychowanie fizyczne

Dziewczęta

Materiał nr 1

Uczniowie codziennie wykonują następujące próby:
1. bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem oburącz pod kolanami - w czasie 30 s, liczymy klaśnięcia.
2. w leżeniu tyłem (na plecach) - nożyce z uniesieniem nóg nad podłogą 20 cm - w jak najdłuższym czasie. Dotknięcie podłogi kończy próbę.
3. bieg w miejscu przez 5 minut.
Przed przystąpieniem do prób należy przeprowadzić rozgrzewkę.
Wyniki zapisujemy w tabelce.
data - próba1 ilość klaśnięć - próba2 min/s
Próby przeprowadzacie do 25 marca z wyjątkiem sobót i niedziel.
Pozdrawiam
K. HAJDENRAICH


Materiał nr 2

Zestaw ćwiczeń 1
Zestaw ćwiczeń 2

Materiał 31.03-3.04

31.03.2020 Zestaw ćwiczeń 1
1.04.2020 Zestaw ćwiczeń 2
2.04.2020 Zestaw ćwiczeń 3
3.04.2020 Zestaw ćwiczeń 4

Materiał 15-17.04

Lekcje

Materiał 27-30.04

Lekcje

Materiał 4-8.05

Lekcja 1
Lekcja 2
Lekcja 3

Chłopcy

Materiał nr 1 - Jerzy Nowak

Karta pracy

Materiał nr 2 - Jerzy Nowak

Karta pracy

Materiał nr 3 - Jerzy Nowak

Ćwiczenia

Materiał nr 3 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń 1
Zestaw ćwiczeń 2
Zestaw ćwiczeń 3

Materiał nr 6 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 7 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 8 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 9 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 10 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 11- Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 12 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 13 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 14 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 15 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 16 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 17 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 18 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 19 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 20 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 21 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 22 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 23 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 24 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 25 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 26 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 27 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 28 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 29 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 30 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń

Materiał nr 31 - Jerzy Nowak

Zestaw ćwiczeń