7a - Informatyka

Grupa 1 - Elżbieta Matryba

Materiał nr 1

Ćwiczenia z informatyki 1

Lekcja 26.03

Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego.
Ćwiczenie 1

Lekcja 2.04

Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje.
Ćwiczenie 1

Lekcja 16.04

Projekt prezentacji.

Lekcja 23.04, 30.04

Multimedialna prezentacja.
Instrukcja

Lekcja 7.05

Algorytmy i schematy.
Lekcja

Lekcja 14.05, 21.05

Schematy blokowe.
Lekcja
Zadanie

Lekcja 28.05

Ciąg Fibonacciego.
Lekcja

Lekcja 4.06

Duszek w labiryncie.
Lekcja

Lekcja 25.06

Malowanie na ekranie.
Lekcja

Grupa 2 - Iwona Tomala

Materiał nr 1

Informacje
Ćwiczenia 1
Ćwiczenia 2
Ćwiczenia 3

Materiał nr 2

Polecenia
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8

Materiał nr 3

20 prezentacji

Materiał nr 4

Scratch 1
Scratch 2