4a - Język polski

Materiały od pedagoga specjalnego

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiały z j. polskiego

Materiał nr 1
Materiał nr 2

Lekcja 30.03

Lekcja 31.03

Lekcje 31.03 - 3.04

Lekcje 6.04 - 8.04

Lekcje 15.04 - 17.04

Lekcje 27.04 - 30.04

Lekcje 11.05 - 15.05