7c - Informatyka

Materiał nr 1

Zad. Narysuj schemat blokowy programu, który:

  1. Wykonuje dzielenie dwóch liczb. Jeśli mianownik jest równy 0 – wyświetla się komunikat dzielenie przez zero!, w przeciwnym wypadku wyświetla się wynik dzielenia
  2. Wypisuje liczby dodatnie podzielne przez 4 mniejsze od wczytanej liczby n
  3. Dla danej liczby dwucyfrowej k wypisuje wszystkie liczby dwucyfrowe nie większe niż k w kolejności rosnącej.

Scany lub zdjęcia prześlijcie do 20.03.2020r. na adres:

joannacy@poczta.onet.pl

Materiał nr 2

Temat: Pisz sprawnie i ładnie

Przeczytajcie z podręcznika wiadomość str.86 – 89. Ćwiczcie pisanie, możecie wykorzystać stronę:
Link

Materiał gr.2 - 30.03.2020 r.

Temat: Jak to się pisze?
Przeczytajcie z podręcznika wiadomości str.90 – 93 i wykonajcie ćwiczenia str. 93.Rozwiązania prześlijcie na mój nowy służbowy adres

cj@zs-3.pl

Termin wykonania 6.04.2020 r.

Materiał gr.1 - 2.04.2020 r.

Temat: Jak to się pisze?
Przeczytajcie z podręcznika wiadomości str.90 – 93 i wykonajcie ćwiczenia str. 93.Rozwiązania prześlijcie na mój nowy służbowy adres

cj@zs-3.pl

Termin wykonania 8.04.2020 r.

Materiał gr.2 - 6.04.2020 r.

Materiał

Materiał gr.1 - 16.04.2020 r.

Materiał

Materiał gr.2 - 20.04.2020 r.

Materiał

Materiał gr.1 - 23.04.2020 r.

Materiał

Materiał gr.2 - 27.04.2020 r.

Materiał

Materiał gr.1 - 30.04.2020 r.

Materiał

Materiał gr.2 - 04.05.2020 r.

Materiał

Materiał gr.1 - 07.05.2020 r.

Materiał

Materiał gr.2 - 11.05.2020 r.

Materiał

Materiał gr.1 - 14.05.2020 r.

Materiał

Materiał gr.1 - 21.05.2020 r.

Materiał

Materiał gr.2 - 25.05.2020 r.

Materiał

Materiał gr.1 - 28.05.2020 r.

Materiał

Materiał gr.1 - 4.06.2020 r.

Materiał

Materiał gr.2 - 8.06.2020 r.

Materiał

Materiał gr.2 - 15.06.2020 r.

Materiał

Materiał gr.2 - 22.06.2020 r.

Materiał

Materiał gr.1 - 25.06.2020 r.

Materiał

Kółko informatyczne - Materiał nr 1 - 1.04.2020 r i 8.04.2020.

Materiał

Kółko informatyczne - Materiał nr 2 - 15.04.2020.

Materiał

Kółko informatyczne - Materiał nr 3 - 22.04.2020 i 29.04.2020.

Materiał