2b

Materiał nr 1

Opis
Opis jabłka
Obliczenia kalendarzowe
Obliczenia pieniężne
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50
Ćwiczenia ortograficzne
Łamigłówki

Materiał nr 2

Rzeczownik w liczbach
Wykreśl intruza
Rzeczownikowa wykreślanka
Czytanie ze zrozumieniem
Czytanie ze zrozumieniem
Test

Materiał nr 3

Czytanka
Ćwiczenia do czytanki 1
Ćwiczenia do czytanki 2
Łamigłówka 1
Łamigłówka 2

Materiał nr 4

Ćwiczenia ortograficzne
Ćwiczenia ortograficzne
Ćwiczenia ortograficzne
Ćwiczenia ortograficzne
Ćwiczenia ortograficzne
Kolorowanka matematyczna
Łamigłówka
Mnożenie i dzielenie
Obliczenia zegarowe
Ptasi eksperyment
Puzzle matematyczne

Religia

Materiał nr 1

Karta pracy

Materiał nr 2

Karta pracy

Materiał 1.04

Karta pracy

Materiał 3.04

Karta pracy

Materiał 8.04

Karta pracy

Materiał 15.04

Karta pracy

Materiał 17.04

Karta pracy

Materiał 22.04

Karta pracy

Materiał 24.04

Karta pracy

Materiał 29.04

Karta pracy

Materiał 6.05

Karta pracy

Materiał 8.05

Karta pracy

Materiał 13.05

Karta pracy

Materiał 15.05

Karta pracy

Materiał 20.05

Karta pracy

Materiał 22.05

Karta pracy

Materiał 27.05

Karta pracy

Materiał 29.05

Karta pracy

Materiał 3.06

Karta pracy

Materiał 5.06

Karta pracy

Materiał 10.06

Karta pracy

Materiał 19.06

Karta pracy

Materiał 24.06

Karta pracy

J. angielski

Materiał nr 1

Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania

Materiał nr 2

Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania

Materiał nr 3

Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania

Materiał 30.03

Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania

Materiał 3.04

Karta pracy do pobrania
Karta pracy do pobrania

Materiał 6.04

Karta pracy do pobrania

Materiał 24.04

Karta pracy do pobrania

Materiał 4.05

Karta pracy do pobrania

Materiał 11.05

Karta pracy do pobrania

Materiał 15.05

Karta pracy do pobrania

Materiał 22.05

Karta pracy do pobrania

Materiał 29.05

Karta pracy do pobrania

Materiał 8.06

Karta pracy do pobrania

Materiał 19.06

Karta pracy do pobrania

W-f

Witam i zachęcam do rodzinnej aktywności w domu:
Wf w domu 1

Witam i proponuję następne zadanie:
Wf w domu 2

Kolejne zadanie:
Wf w domu 3

Ćwiczenia koordynacyjne:
Wf w domu 4

Gry i ćwiczenia budujące siłę: 30.03.2020 r.
Wf w domu

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na wzmacnianie mięśni brzucha
i rozwijanie gibkości dolnego odcinka kręgosłupa: 31.03.2020 r.
Wf w domu

Ćwiczenia utrwalające nawyki prawidłowej postawy: 1.04.2020 r.
Wf w domu

Ćwiczenia skocznościowe: 6.04.2020 r.
Wf w domu

Ćwiczenia z nietypowym przyborem: 7.04.2020 r.
Wf w domu

Ćwiczenia ogólnorozwojowe: 8.04.2020 r.
Wf w domu

Gry i zabawy zwinnościowe: 15.04.2020 r.
Wf w domu

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z nietypowym przyborem: 20.04.2020 r.
Wf w domu

Rozwijanie poczucia rytmu: 21.04.2020 r.
Wf w domu

Ćwiczenia i zabawy z piłką: 22.04.2020 r.
Wf w domu

27-29.04.2020 r.
Ćwiczenia równoważne
Ćwiczenia ze skakanką
Ćwiczenia z piłką

4-6.05.2020 r.
Ćwiczenia z miotłą
Ćwiczenia koordynacyjne
Kozłowanie piłki

11-13.05.2020 r.
Skok w dal z miejsca
Kozłowanie piłki
Zabawy ruchowe

19-20.05.2020 r.
Podania i chwyty piłki w koszykówce
Nauka startu niskiego

25-27.05.2020 r.
Przewrót w przód
Nauka techniki rzutu piłką do kosza
Prawidłowa technika biegu

2-3.06.2020 r.
Zabawy z czworakowaniem
Prowadzenie piłki nogą

8-10.06.2020 r.
Nauka podstawowego kroku krakowiaka
Rzut piłeczką palantową
Walc krok podstawowy

15-19.06.2020 r.
Zasady ruchu drogowego

22-24.06.2020 r.
Ćwiczenia skocznościowe
Gry i zabawy z czworakowaniem
Ćwiczenia skocznościowe - gra w gumę