7b - Język niemiecki

Materiał nr 1


https://learningapps.org/5702836 -Czas zegarowy (ćwiczenia)

https://tiny.pl/tb4gf Mój dzień (słownictwo i ćwiczenia)

Materiał nr 2

Zegary :
ćwiczenia interaktywne

Pytania o czas :
ćwiczenia interaktywne 1
ćwiczenia interaktywne 2

Materiał nr 3

Ćwiczenia
Słuchanie

Materiał nr 4

Ćwiczenia
Słownictwo

Materiał nr 5

Ćwiczenia

Materiał nr 6

Ćwiczenia

Materiał nr 7

Materiał

Materiał nr 8

Ćwiczenia

Materiał nr 9

Ćwiczenia

Materiał nr 10

Ćwiczenia

Materiał nr 11

Ćwiczenia

Materiał nr 12

Ćwiczenia

Materiał nr 13

Ćwiczenia

Materiał nr 14

Ćwiczenia

Materiał nr 15

Ćwiczenia

Materiał nr 16

Ćwiczenia

Materiał nr 17

Ćwiczenia