6a - Historia

Materiał nr 1

TEMAT: Sejm Wielki i jego reformy.

http://epodreczniki.pl/a/dlaczego-o-przyczynach-uchwalenia-konstytucji-3-maja/D1Bo1e3Bl

Proszę o wykonanie w zeszycie przedmiotowym ćwiczenia od 1-3 ( nie poleceń).

Materiał nr 2

Temat:Czasy Stanisławowskie.

Czy Stanisław August Poniatowski był dobrym królem? Dlaczego?
Materiał 1
Materiał 2

Proszę w zeszycie pisemnie odpowiedzieć na pytanie zapisane pod tematem ( minimum 5 zdań).

Materiał nr 3

Temat:Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski. Dowiem się, dlaczego Tadeusz Kościuszko jest uważany za jednego z najważniejszych bohaterów narodowych.

Lekcja z e-podręcznika 1

Lekcja z e-podręcznika 2

Proszę o wykonanie w zeszycie ćwiczenie 1 (krzyżówka) Dla chętnych: Czy powstanie miało szansę na sukces? ( wypowiedź pisemną przesyłamy na maila

mc672@wp.pl

Materiał nr 4

Temat:Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Lekcja z e-podręcznika

Proszę o wykonanie w zeszycie ćwiczeń od 1 do 5.

Materiał nr 5

Temat: Podsumowanie rozdziału 5.

Ćwiczenia utrwalające z podręcznika s.182.

Materiał nr 6

Materiał

Materiał nr 7

Materiał

Materiał nr 8

Materiał

Materiał nr 9

Materiał

Materiał nr 10

Materiał

Materiał nr 11

Materiał

Materiał nr 12

Materiał

Materiał nr 13

Materiał

Materiał nr 14

Materiał

Materiał nr 15

Materiał

Materiał nr 16

Materiał

Materiał nr 17

Materiał

Materiał nr 18

Materiał

Materiał nr 19

Materiał

Materiał nr 20

Materiał

Materiał nr 21

Materiał