5a - Język polski

Materiały z j. polskiego

Materiał nr 1
Materiał nr 2

Lekcja 30.03

Lekcje 31.03 - 3.04

Lekcje 6.04 - 8.04

Lekcje 15.04 - 17.04

Lekcje 27.04 - 30.04

Lekcje 4.05 - 8.05

Lekcje 11.05 - 15.05

Materiały od pedagoga specjalnego 1

Materiał nr 1
Materiał nr 2
Materiał nr 3
Materiał nr 4
Materiał nr 5
Materiał nr 6
Materiał nr 7

Materiały od pedagoga specjalnego 2

Materiał nr 1
Materiał nr 2

Materiały od pedagoga specjalnego 3

Materiał

Materiały od pedagoga specjalnego 4

Materiał

Materiały od pedagoga specjalnego 5

Materiał

Materiały od pedagoga specjalnego 6

Materiał

Materiały od pedagoga specjalnego 7

Materiał

Materiały od pedagoga specjalnego 8

Materiał

Materiały od pedagoga specjalnego 9

Materiał

Materiały od pedagoga specjalnego 10

Materiał